Кожна епоха формувала свій ідеал людини, постійно змінюючи його, вдосконалюючи… Який ідеал людини є орієнтиром для сучасного українця?

Інформаційний привід: Катерина Семенюк. Ідеал - єдність етичного та естетичного